strona gwna
wybierz miasto:
B C E G J K L O P R S T U W Z KONKURSY

Czstochowa
Miejska Galeria Sztuki
"W ogrodzie"
15.07.2016 - 28.08.2016

Wystawa W ogrodzie jest efektem wsppracy trzech galerii: Galerie 9 w Pradze, Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, ‌a jej kuratorkami kolejno: Eva Koanova, Barbara Szyc oraz Stanisawa Zacharko agowska. Skadaj si na ni dziea kilkudziesiciu artystw czeskich i polskich, uprawiajcych rne dziedziny sztuki. Staraniem Evy Koanowej pokaz obejmie rwnie prace trzech nieyjcych, wybitnych czeskich artystw: Josefa Kbrta, Jaroslava Klpt ‌i Vladimra Tesaa. Za zgod spadkobiercw mog by one eksponowane w Polsce. ‌Bdzie to pierwsza w Czstochowie prezentacja prac tych wyjtkowej klasy artystw. W kontekcie wystawy i jej tematu istotny jest czasownik „uprawia” (ac. cultivare), pierwotnie odnoszcy si do uprawiania roli, ktry z czasem nabra mocy oznaczania wszystkiego, co pochodzi od czowieka. Cultura to uprawa, hodowla, ksztacenie, od celere, czyli pielgnowania i zamieszkiwania. Uprawianie wie si wic z zamieszkiwaniem, dziaaniem-ksztatowaniem. Ogrd uksztatowany przez czowieka, ale jednak z materii nieprzewidywalnej, samej natury, jest sfer pomidzy dwiema domenami: ludzk ‌i nie-ludzk. Miejsce „pomidzy” charakteryzuje czenie opozycji: natura/kultura, ‌ycie/mier, mio/nienawi, ludzkie/nieludzkie, pikno/brzydota, zewntrzny/ ‌wewntrzny itd. „Pomieszanie” kategorii ucielenia si w rozlicznych figurach symbolicznych: bezporednio w samym ogrodzie oraz ogrodzie – metaforze/obrazie stanw ducha i rzeczy. ‌Dziea zaprezentowane na wystawie wprowadzaj widzw w pewn gr wyobrani skoncentrowan wok ogrodu, skaniaj do poszukiwania tropw i odniesie oraz jednoczenie wskazuj na ich obfito i rnorodno. (Barbara Major)

[zwi]


Elblg
Galeria El
"Geometria ekranu - geometria obrazu"
07.07.2016 - 08.09.2016

Centrum Sztuki Galeria El w Elblgu zaprasza na wystaw zbiorow zatytuowan „Geometria ekranu – geometria obrazu”, ktra jest prezentowana od 7 lipca do 8 wrzenia 2016 r. W projekcie bior udzia: Codemanipulator, Dariusz Gajewski, Tomasz Jdrzejko, Jakub Matys, Aleksander Olszewski, Jan Pamua, Sawomir Plewko, Zbigniew Romaczuk, Mikoaj Sczawa, Mark Starel, Przemysaw Suliga, Maciej Zdanowicz. Kuratorem wystawy jest Maciej Zdanowicz. Przygotowywana ekspozycja zawiera prace artystw sigajcych po jzyk geometrii, dotykajcych pogranicza mediw analogowych i cyfrowych. Istotny punkt rozwaa stanowi pojcie obrazu, malarstwa, grafiki w dobie powszechnej digitalizacji, rwnie prba odpowiedzi na pytania w jaki sposb nowe narzdzia, warsztat, przestrze wirtualna wpywaj na sposb wypowiedzi, form plastyczn.
Prezentowana wystawa wpisuje si w wikszy projekt konstytuowania i animowania nurtu Geometrii Dyskursywnej (Discursive Geometry. Przytoczone pojcie wizane jest z twrczoci artystw z nurtu geometrii, jednak odegnujcych si od wsko rozumianego formalizmu, estetycznych kalkulacji, podejmujcych dialog z otaczajc rzeczywistoci, jej wszelkimi aspektami. W ramach czynionych dyskusji, rozmw zauwaa si, i geometria, ktrej istotn waciwoci jest uniwersalizm, pomimo wielokrotnych prb jej deprecjacji na nowo definiuje sw rol i posta w sztuce. Jednym z przejaww owego renesansu jest geometria obrazu cyfrowego, stanowica wyraz matematycznoci, logiki systemw komputerowych. Sztuka nowych mediw i to, co si sytuuje wok niej stanowi odbicie wspczesnoci, w ktrej zacieraj si granice midzy tym co realne, a wirtualne, analogowe i cyfrowe.
Wystawa przygotowana jest we wsppracy z Instytutem Sztuk Piknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i stanowi zapowied II Midzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej GEOMETRIA W DYSKURSIE - DYSKURS W GEOMETRII pt. „Grid”, ktra odbdzie si w dniach 10-14 wrzenia w Kielcach. Wystawa towarzyszy ekspozycji „Polska linia”, w ktrej udzia bior: ukasz Leszczyski, Micha Misiak, Anna Szprynger (kuratorka), Olga Zbro. Obie wystawy spina wsplny katalog.

[zwi]

   »

Dziea w kontekcie
Karolina Staszak

Caravaggio, najwikszy twrca przeomu wiekw XVI i XVII, swoj wizj artystyczn porwa nastpne pokolenia malarzy. Formu stylistyczn jego naladowcw i kontynuatorw okrela si mianem caravaggionizmu. Sia wyrazu obrazw najbardziej oryginalnego malarza XX wieku, Francisa Bacona, take zainspirowaa wielu twrcw, jednak wspczenie samo skojarzenie dowolnej figuratywnoci z artystyczn propozycj Irlandczyka jest dla tej pierwszej »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych