strona gwna

Na przekr
Karolina Staszak

Piszc o twrczoci Jacka Sempoliskiego, Andrzej Biernacki przytacza sowa krytyka sztuki Aleksandra Wojciechowskiego, ktry charakteryzowa sposb bycia malarza jako dziaanie „na przekr wszelkim likwidatorskim deniom kierowanym przez zwolennikw prdw konceptualnych przeciwko malarstwu sztalugowemu”. Take Justyna arczyska, piszc o Jerzym Piotrowiczu w kontekcie poznaskich wystaw, wspomina o niedostosowaniu malarza do »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych