strona gwna > 
wybierz miasto:
B G K O P R S T W Z KONKURSY
   »
W padziernikowym „Arteonie”

o twrczoci Georgii O’Keeffe w kontekcie wystawy tej artystki w Tate Modern pisze Aleksandra Kargul. Pokaz „Letnia rezydencja. Kolekcja Marxa gocinnie we Wrocawiu”, prezentowany w Pawilonie Czterech Kopu, recenzuje Wojciech Delikta. Now seri dotyczc aktywnoci plastycznej znanych literatw inauguruje Agnieszka Salamon-Radecka tekstem o grafikach Stanisawy Przybyszewskiej. W ramach rubryki „Rekomendacje” twrczo Jana Szczepkowskiego przyblia Marcin Krajewski, natomiast o sztuce w demokracji ze Sawomirem Marcem rozmawia Karolina Staszak.
W najnowszym „Arteonie” ponadto: „Bogactwo” w warszawskiej Zachcie recenzuje Paula Milczarczyk, wystawie prezentujcej fenomen Grupy Wprost w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japoskiej Manggha przyglda si Karolina Staszak., a wystaw fotografii Wacawa Wantucha pokazywan w warszawskiej Leica Gallery – Weronika Kobyliska-Bunsch. W „Sztuce modych” na pytania ankiety odpowiada Natalia Rybka, ktrej twrczo komentuje Karolina Staszak, natomiast w rubryce „Filmowo” Justyna arczyska recenzuje „Frankofoni” Aleksandra Sokurowa. W padziernikowym „Arteonie” rwnie inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.


Okadka: Georgia O’Keeffe, „Oriental Poppies”, fragment, 1927, oil paint on canvas, 762 x 1016 mm, Frederick R. Weisman Art Museum at the University of Minnesota, Minneapolis, © 2016 Georgia O’Keeffe Museum/ DACS, London, materiay prasowe Tate Modern

Idea kwiatu
Twrczo Georgii O’Keeffe w kontekcie wystawy w Tate Modern
Aleksandra Kargul

O’Keeffe systematycznie podwaaa wszelkie interpretacje jej obrazw, ktre zawieray jakiekolwiek seksualne czy erotyczne podteksty. Podobny cel przywieca kuratorom trwajcej wanie w londyskiej Tate Modern wielkiej, retrospektywnej wystawy artystki, ktrzy prbuj zrekonstruowa pierwotny kontekst powstania jej obrazw i oczyci spojrzenie zwiedzajcych z – bdnego wedug nich –przewiadczenia o wizualnym powinowactwie midzy kwiatami O’Keeffe a kobiecymi genitaliami. Mona jednak poda w wtpliwo celowo owych dziaa, szczeglnie jeli wemiemy pod uwag pniejsze, niezalene od samej artystki, ycie jej obrazw. Stay si one bowiem jedn z programowych inspiracji ruchu feministycznego, ucielenionych w realizacji „Dinner Party” autorstwa Judy Chicago (1974-1979), gdzie na trjktnym, wystawionym w nowojorskim Brooklyn Museum stole artystka upamitnia wybitne kobiety dedykowanymi im nakryciami, ktrych talerze zostay przyozdobione imitacj waginalnych form kwiatw O’Keeffe. Warto si zastanowi, czy sensowna jest zatem walka z interpretacj, ktra przysporzya artystce tak ogromnej popularnoci?

Georgia O’Keeffe, „White Iris”, 1930, oil paint on canvas, 1016 x 762 mm, Virginia Museum of Fine Arts, gift of Mr and Mrs Bruce C. Gottwald, © 2016 Georgia O’Keeffe MUSEUM / DACS, London, fot. materiay prasowe Tate Modern

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Kolekcja jako pole dialogu
„Letnia rezydencja...” w Pawilonie Czterech Kopu
Wojciech Delikta

Trudno sobie wyobrazi lepszy debiut oddziau sztuki wspczesnej wrocawskiego Muzeum Narodowego ni wystawa „Letnia rezydencja...”, zajmujca cae zachodnie skrzydo wieo odrestaurowanego pawilonu projektu Hansa Poelziga. Przyjemno spacerowania po przeobraonym w quasi-white cube budynku z 1912 roku jest wielka. Wzmc j moe tylko wiadomo, i oto w jednym miejscu nadarza si okazja zobaczenia dzie prominentnych europejskich i amerykaskich artystw XX i XXI wieku – dzie, ktre berliczycy mog oglda na co dzie. (...) Ju w pierwszej sali natrafiamy na grafik Mecksepera („Labyrinth”, 1968) czy sitodruk Warhola („Cow Wallpaper”, 1966-1976), a nieopodal obrazy Twombly’ego („Untitled”, 1961 i 1964) – prace twrcw, od ktrych wszystko si zaczo. Na osi galeryjnej amfilady wisi, wykonany przez Warhola, portret Beuysa – kolejnej istotnej postaci dla Ericha Marxa, ktry nie tylko zbiera, ale i kilkukrotnie finansowa realizacje niemieckiego artysty. Jego skrzcy si od diamentowego pyu wizerunek nie spuszcza z oczu przechadzajcego si widza, a zarazem patrzy w stron ostatniej sali, gdzie spoczywa rzeba „Mohn und Gedchtnis” (1989) Kiefera, ktrego z kolekcjonerem czyy zarwno przyja, jak i podobne spostrzeenia na temat niemieckiej przeszoci.

Andy Warhol, „Erich Marx”, 1978, © 2016 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York; © BPK / NATIONALGALERIE im Hamburger Bahnhof, SMB, Sammlung Marx; fot. Jens Ziehe, materiay prasowe Muzeum Narodowego we Wrocawiu

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Szalona Staka
Literaci plastycznie | Stanisawa Przybyszewska
Agnieszka Salamon-Radecka

W ubiegym roku Gdask obchodzi 80. rocznic mierci przedwczenie zmarej w 1935 roku Stanisawy Przybyszewskiej-Panieskiej. Podjte dziaania odkryway na nowo i uprzystpniay szerszemu gronu odbiorcw tragiczn posta artystki i jej cigle zbyt mao znan twrczo prozatorsk (wydano przy tej okazji wybr pozostajcych do tej pory w rkopisach opowiada). Jednoczenie, mimo dajcych si wyuska z chru wielbicieli jej talentu pisarskiego pojedynczych gosw dostrzegajcych take jej wybitne zdolnoci plastyczne, zabrako powaniejszej refleksji nad t czci spucizny Przybyszewskiej. Poniekd wykorzystujc wic kolejn rocznic zwizan z postaci „crki smutnego Szatana” – 115. rocznic urodzin – ktra mina 1 padziernika tego roku, chciaabym si podzieli kilkoma uwagami na temat jej dorobku plastycznego.
Przybyszewsk jako plastyczk odkryam kilkanacie lat temu podczas prac nad monografi Buntu (wystawa „Bunt. Ekspresjonizm poznaski 1917-1925”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 2003 - luty 2004). Okazao si wtedy, e wrd pamitek przechowywanych przez potomkw jednego z czonkw grupy, Wadysawa Skotarka (1894-1969), znajduj si take grafiki autorstwa Przybyszewskiej. Poziom artystyczny tych prac, ich nowoczesna, „ekspresjonistyczna” tematyka pozwoliy swobodnie zaliczy ich autork do grona plastykw tworzcych w orbicie grupy.

Stanisawa Przybyszewska, rysunek, 5. II. 1934, kredki na papierze, fot. PAN Archiwum w Warszawie, Oddzia w Poznaniu (materiay Stanisawy Przybyszewskiej)

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Taumaturg z Sanoka
Rekomendacje | Jan Szczepkowski
Marcin Krajewski

Malarstwo Jana Szczepkowskiego uwodzi na wiele sposobw. Jego wiat malarski przesiknity jest specyficzn atmosfer tajemnicy, wiata sprzed lat, ale jakby zoonego od nowa, w nieznany dotd sposb. Szczepkowski ongluje figurami, postaciami ywcem wyjtymi z przedwojennych fotografii lub reklam z lat 50. XX wieku. To rodzaj malarskiego kalejdoskopu, a ukadanka z kadym obrotem zmienia znaczenie, tworzy si nowy sens. Artysta tak opisuje proces poszukiwania inspiracji: „Najbardziej przemawiaj mi do wyobrani czarno-biae zdjcia. Wszystko wydaje si na nich mniej realne. Pojawia si dystans. Przestajesz traktowa ludzi jako rzeczywiste jednostki, zaczynasz jako figury, ktre moesz ustawia jak lalki, onierzyki. Dodatkowo zdjcia przewietlone, mocno skontrastowane usuwaj z widoku nieistotne detale, pokazuj syntez”. Fascynacja wiatem vintage jest w obrazach Szczepkowskiego niezmienna, a mimo to trudno tu mwi o jakimkolwiek znueniu. Wrcz przeciwnie, z kadym kolejnym cyklem artysta redefiniuje siebie i swoj twrczo. Nie zmienia si tylko intelektualne podejcie do pracy nad obrazem, widoczne w zamiowaniu do rysunku.

Jan Szczepkowski, „Bellator”, 2016, olej, ptno, 180 x 120 cm, fot. Jan Szczepkowski, dziki uprzejmoci artysty

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Sztuka w demokracji
Ze Sawomirem Marcem rozmawia Karolina Staszak

Karolina Staszak: W opublikowanym na portalu O.pl tekcie „Demokracja w art-world”, stanowicym komentarz do debaty zatytuowanej „De-mo-kra-cja”, ktra odbya si w maju w Lublinie, piszesz o podziaach wystpujcych w polskim „wiatku” artystycznym. Zebranych w Lublinie artystw, krytykw i kuratorw okrelasz mianem „KOD-u rodowiska sztuki”, a nastpnie zaznaczasz, e wobec sporu „obrocw demokracji” z „autentycznie wykltymi” pozostajesz obojtny. Czy jednak nie jest tak, e zajmujc wyraziste, krytyczne stanowisko wobec narzucanych przez pierwsz grup oficjalnych wykadni, si rzeczy stajesz po drugiej stronie barykady?
Sawomir Marzec: Nie chodzi o obojtno, ale tak naprawd, nie ma nawet znaczenia, kto ma racj. Tego sporu, tej wojny po prostu nie mona wygra. Tu niemoliwe jest jakiekolwiek zwycistwo. Radykalizm obu stron moe tylko narasta, niszczc zupenie nasz przestrze publiczn. Te wszystkie dte demaskacje, prowokacje, jak i wite oburzenie oraz potpienie to nie adna nowa forma polityki, tylko zwyka niedojrzao do polityki. I mentalno rodem z PRL-u, e w demokracji mona wygra, czyli wyeliminowa przeciwnika. Tymczasem w demokracji trzeba szuka rozwiza wsplnych, a nie zwycistw. Zamieni wojn w konstruktywn konkurencj. Moim zdaniem, sztuka w dzisiejszym kontekcie po prostu traci racj bytu, redukowana jest do wizualnej manipulacji i indoktrynacji. Tymczasem sztuka wymaga poszerzonej wraliwoci, uwagi i myli. Wszak jest, jak wierz i od lat powtarzam, istotnym dowiadczeniem widzialnoci. Oraz refleksj, sporem o rozumienie teje istotnoci i teje widzialnoci. Sporu tego nie powinnimy koczy, nawet zwycisko, lecz wanie podtrzymywa i dba o jego jako. Zatem nie radykalizm, ale czujna przytomno uczca nas y z problemami, ktre najprawdopodobniej nie maj dobrego rozwizania.

Fot. archiwum Sawomira Marca

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Malowane platyn
Wacaw Wantuch w Leica 67 Gallery
Weronika Kobyliska-Bunsch

Projekt „Platinum” ukazuje nowy obszar zainteresowa Wacawa Wantucha, zasadniczo wzbogacajc jego dotychczasowy dorobek. Przede wszystkim zdecydowa si on na przygotowanie odbitek w opracowanej przez angielskiego chemika Mike’a Ware’a w latach 80. XX wieku, wspczesnej wersji historycznej techniki platynowo-palladowej (dziki ktrej mona zrezygnowa z trujcych odczynnikw). Wykorzystana przez Wantucha metoda, bdc trudniejsz od swego klasycznego prototypu, wizaa si jednak z wieloma wyzwaniami (takimi, jak dobr odpowiedniego papieru czy zbalansowanie proporcji chemikaliw) i wymagaa licznych eksperymentw, bazujcych na wyjciowej propozycji Ware’a. Wantuch nie tylko powici si archiwalnej i rdowej kwerendzie na temat oryginalnej receptury, ale te przez rok eksplorowa – we wsppracy z Darkiem Niedzieskim, Makiem Stecem i Andrzejem Wrblewskim – zagadnienia z zakresu procesw fotochemicznych, stron laboratoryjn caej procedury oraz kwesti zamiany pliku cyfrowego na negatyw stykowy. Artysta ten niejako przepracowa swoje schorzenie, przez ktre zosta na dugi okres unieruchomiony w domowym zaciszu. Wantuch twrczo wykorzysta ten trudny czas na dugotrwae poszukiwania i testy, ktre zaowocoway przygotowaniem ostatecznej formuy dla zdj z serii „Platinum”.

Wacaw Wantuch, z cyklu „Platinum”, materiay prasowe Leica 6x7 Gallery

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Biedne Polaczki

„Bogactwo” w Zachcie

Paula Milczarczyk

Niby nie ma nic zego w sztuce, na tle ktrej mona zrobi sobie zdjcie i wrzuci na Instagram. Sztuka to nie tylko ta wielk liter, s te „sztuczki” i dobrze, e s, bo chyba nikt z nas nie jest w stanie (i chyba nie ma ochoty) permanentnie zastanawia si nad istot czowieczestwa. Nie przepadam jednak za sytuacjami, kiedy wok wystaw eksponujcych tego typu twrczo tworzy si aur krytycznej refleksji. W Zachcie do 23 listopada trwa wystawa pt. „Bogactwo” i odnosz wraenie, e jest to jedna z tych sytuacji – e ambicj tego projektu nie bya wcale „prba przeledzenia wizualnych reprezentacji bogactwa od lat 90., czasw transformacji i zachynicia si wizj szybkiego wzbogacania si, przez rozczarowanie neoliberalnymi ideami do dzisiaj”, lecz ch zdobycia jak najwikszej liczby hasztagw i hasztagujcych. Tym niemniej, wydaje mi si, e takie wydarzenie nie jest ani wane, ani potrzebne, a ju na pewno nie jest warte podry do Warszawy np. z Gdaska. A spodziewaabym si, e taka instytucja jak Zachta powinna raczej produkowa wystawy, na ktre warto si wybra z innego miasta, a nie tylko po drodze z lunchu na kaw. Niestety, wystawy nie ratuj ambitne deklaracje kuratorek, wyoone w bardzo krtkim tekcie towarzyszcym pokazowi. Nie ratuj jej te zapewnienia, e majca przywieca wystawie „ironia jest narzdziem do oswajania uczu, lkw i tsknot”, bo ironia oparta na trywialnej obserwacji traci swj sens, a do pogbionej refleksji potrzeba czego wicej ni sprytne pomysy.

Widok ekspozycji na wystawie „Bogactwo”. Od lewej: Witek Orski, „Zdjcia dla Semiha Buluta”, „w Diuka Jana”, „Skraplanie si bogactwa”, 2016; Gregor Raski, „A wy co, biedaki?”, 2016; Zbigniew Rogalski, „Euro”, 2003, fot. Marek Krzyanek, materiay prasowe Zachty Narodowej Galerii Sztuki

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Lekcja waciwej miary
Wystawa grupy Wprost w Krakowie
Karolina Staszak

Historia nie rozlicza artysty z jego etycznych intencji i deklaracji; rozlicza go – a przynajmniej wydaje si, e powinna tak czyni – z jego obrazw” – pisa Piotr Piotrowski w ksice „Dekada. O syndromie lat siedemdziesitych, kulturze artystycznej, krytyce i sztuce – wybirczo i subiektywnie”. Rozdzia powicony malarstwu, w tym twrczoci grupy Wprost, ktrej wystaw moemy oglda do koca padziernika w Muzeum Sztuki i Techniki Japoskiej Manggha w Krakowie, rozpoczyna m.in. nastpujca uwaga: „Atmosfera lat siedemdziesitych sprzyjaa atwinie. Neoawangarda atwiej si daa wcign w t gr, atwiej staczaa si w sw karykatur –»pseudoawangard«. Ci, ktrzy chcieli robi artystyczne kariery, a niewiele mieli do zaproponowania, wybierali wanie tak form aktywnoci. Tu, pod przykryciem eklektycznego argonu i modnej stylistyki mogli wie ycie »nowatorw«. Malarstwo dawao mniejsz szans. Niemniej, take malarstwo stao si scen bardzo charakterystycznych dla kultury lat siedemdziesitych poczyna”. Dalej autor przyblia, na czym polega dramat, mianowicie m.in. w skutek wpywu neoawangardy na kultur artystyczn oraz zaniku krytyki artystycznej, posugujcej si artystycznymi kryteriami przy ocenie dziea sztuki, doszo do depikturalizacji i konceptualizacji obrazu, co oznacza, e waniejszy sta si podejmowany przez artystw temat, natomiast forma przestaa mie wiksze znaczenie. W ten sposb sztuka staa si gotowa do instrumentalizacji w subie takiej czy innej propagandy. I cho wywd Piotrowskiego mia zdeprecjonowa przede wszystkim sztuk niezalen lat osiemdziesitych, zaangaowan w opr przeciwko systemowi komunistycznemu i z koniecznoci wtedy wystawian w kocielnych kruchtach, to nie mona odmwi badaczowi susznoci w podjciu – aktualnego take i dzi – problemu dominacji pozaartystycznych kryteriw przy ksztatowaniu artystycznych hierarchii.
Tak czy inaczej, jechaam do Krakowa z rozbudzonymi nadziejami, bo sowa krytyki Profesora pod adresem grupy Wprost traktowaam z przymrueniem oka. W kocu nie potpi w czambu caego jej dorobku.

Zbylut Grzywacz, „Utrwalona IV”, 1966, gips, odlew, 76 x 41,2 x 11,8 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. Andrzej Biernacki

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Natalia Rybka: Ciga nauka
Sztuka modych
Oprac. Karolina Staszak

Skd czerpiesz inspiracje?
Z dowiadczenia. Mojego osobistego, ale rwnie ludzi, ktrzy mnie otaczaj. Z sytuacji, w ktrych si znajdujemy albo nawet z tych, w ktrych moglibymy si znale, nad czym si zazwyczaj nie zastanawiamy. Nie ukrywam tego, e jestem osob wierzc i, jak mona przeczyta w opisie moich prac, Bg jest nieodcznym elementem mojej inspiracji i pasji. Tak, jak traktuj moj prac, powanie i z przekonaniem, e ma ona sens, tak samo, a raczej na pierwszym miejscu wierz, e to Bg daje mi moliwo bycia tu, gdzie jestem teraz. Oczywicie, nic nie dzieje si z dnia na dzie i musz wypracowywa sobie miejsce w wiecie, a zbierane dowiadczenia pozwalaj mi na weryfikacj, czy id w dobrym kierunku.

Natalia Rybka, „Zanurzanie”, olej na ptnie, 110 x 140 cm, fot. dziki uprzejmoci artystki

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Kulturalna zimna wojna?
Filmowo | „Frankofonia” Aleksandra Sokurowa
Justyna arczyska

Kto potrzebuje Francji bez Luwru?” – pyta w nagrodzonym Nagrod Specjaln na Midzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2015 roku filmie „Frankofonia” jego twrca i zarazem narrator – rosyjski scenarzysta i reyser, Aleksander Sokurow. I chocia wanie Luwr i jego losy w okresie II wojny wiatowej stanowi punkt wyjcia narracji, jest to jednak opowie znacznie wykraczajca poza temat. „Frankofonia” jest przede wszystkim filmowym, wielowtkowym esejem – o sztuce, o historii, o znaczeniu kultury. Opowie prowadzona jest z bardzo subiektywnej perspektywy Sokurowa jako wsptwrcy wspczesnej kultury, jej uczestnika, ale take Sokurowa-Rosjanina. I wanie ta ostatnia perspektywa budzi pewne kontrowersje.

Kadry z filmu „Frankofonia”, re. Aleksander Sokurow, 2015, produkcja: Francja, Holandia, Niemcy, dziki uprzejmoci Bomba Film Sp. z o.o., dystrybutora filmu

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Gorszyca
Komentarz | niepokorny
Andrzej Biernacki

W jednym ze swoich poprzednich komentarzy, jako ilustracj tezy, e w praktyce takich krajw jak Polska niewiele si dzieje bez obcego rodowodu, zacytowaem kapitalne zdanie prof. Ewy Thompson o zjawisku kolonizacji. Ze wzgldu na wag tej diagnozy, zwaszcza w odniesieniu do sztuki, przypomn j w caoci: „Kraje skolonizowane nie uczestnicz w tworzeniu swojego wizerunku, bo ich narracja do wiata nie dociera. Nietrudno zgadn, e narracja hegemona uwypukla sabo, pasywno, brak si twrczych i osigni, niezdolno do samookrelenia si i samowiedzy czonkw narodw skolonizowanych. Postrzegani s oni jako ci, ktrzy musz by opisani z zewntrz, bo sami nie s w stanie siebie zdefiniowa. Decyzja o tym, kim s, jest podejmowana jak gdyby „ponad ich gowami”, w innym wymiarze, do ktrego oni nie maj dostpu. (…) Wanym krokiem w procesie kolonizacji Europy rodkowej byo przekonanie pokonanych, e s narodami drugorzdnymi, ktre powinny szkoli si u hegemonw i potulnie zgadza si na wasn nieskuteczno”.Jasne jest, e ci wszyscy, wywodzcy si z obszarw skolonizowanych, a ywotnie zainteresowani skutecznoci kojarzon z WYGRAN przeamania odium swej drugorzdnoci, po wzorce i metody hegemona zawsze sign jako pierwsi.

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Nicholas Mirzoeff, „Jak zobaczy wiat"
Recenzja ksiki
Aleksandra Kargul

Najnowsza ksika Nicholasa Mirzoeffa stanowi kontynuacj, a moe lepiej byoby rzec – aktualizacj, pogldw autora na studia nad wspczesn kultur wizualn. Sam tytu w bezporedni sposb odwouje si do tego, co Mirzoeff uwaa za ich najistotniejszy cel, a mianowicie odpowiedzi na pytanie: „Jak zobaczy wiat?” i tym samym prb zrekonstruowania, „w jaki sposb moemy widzie [go] w czasach szybkiej zmiany i niezwykego wzrostu liczebnoci obrazw, zakadajcych odmienne punkty widzenia” (s. 28). Autor prbuje zatem wykaza, w jaki sposb rnorodne twory naszej cywilizacji ksztatuj sposb postrzegania otaczajcej nas rzeczywistoci. Czyni to w sposb niezwykle erudycyjny, zamieszczajc w tekcie wiele odniesie i niezwykle interesujcych, w przewaajcej mierze nowych dla czytelnika, informacji.

Nicholas Mirzoeff, „Jak zobaczy wiat”, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Krakw-Warszawa 2016, ss. 320

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Dofinansowano ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym

Artyku dostpny w wydaniu drukowanym