strona gwna
wybierz miasto:
B C G K N O P R S T U W Z

Olsztyn
Galeria Sztuki BWA
"Kolekcja - dojrzay wybr"
20.09.2018 - 07.10.2018

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na wystaw zorganizowan dla podkrelenia jubileuszu galerii, ktra od 60 lat dziaa w Olsztynie. BWA zostao utworzone w roku 1958, pocztkowo jako jeden z licznych oddziaw warszawskiego Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, dziaajcego od 1949 r. Pierwsz sal ekspozycyjn Biura Wystaw Artystycznych organizowa Julian Dadlez. Znajdowaa si w jednym ze skrzyde olsztyskiego zamku. Galeria uzyskaa status samodzielnej jednostki BWA w roku 1962. Od 1973 roku mieci si we wsplnym z Planetarium budynku, zaprojektowanym specjalnie dla tych instytucji. Oprcz staej statutowej dziaalnoci wystawienniczej, galeria prowadzi te dziaalno edukacyjn i wydawnicz, ale rwnie, co istotne, posiada wasne zbiory sztuki, tworzce do znaczn kolekcj, ktrej wybr postanowilimy udostpni widzom. Na kolekcj skada si kilka rnych dyscyplin plastycznych. Jej najwiksz cz stanowi malarstwo, ale szczeglnie wane i ciekawe s te zbiory grafiki warsztatowej, gwnie linorytu i drzeworytu. Dua cz kolekcji, to oprcz twrczoci lokalnego rodowiska, przede wszystkim prace, ktre buduj szerszy, oglnopolski kontekst dla zbiorw BWA. Galeria w swoich zasobach posiada dziea twrcw znanych i wybitnych, ktrych nazwiska trwale weszy do historii polskiej sztuki i znalazy miejsce w staych galeriach muzealnych naszego kraju.
Na wystawie zaprezentowane zostan dziea m.in. Jana Cybisa, Tadeusza Dominika, Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda Dwurnika, Jzefa Szajny, Jonasza Sterna.

 Jan Cybis, Plaa w Sopot, 1972, olej na ptnie, 65 x 81 cm, mat. pras. BWA Olsztyn
[zwi]

«   »
Sposb na pustk
Karolina Staszak

Warhol oferuje jedynie powierzchown wizj materialnego wiata, a »przebyski« nieba i pieka nie s bardziej odkrywcze ni te, ktre moemy czerpa z plastikowych madonn i tanich religijnych bibelotw. Pustka w jego dziele nigdy nie bya nawet odpowiednikiem tej kontemplacyjnej pustki i ciszy, ktr mistycy od dawna kojarzyli z odrzuceniem swojego »ja« i wzbogaceniem duszy (...). „Tania »

reklama
reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych