strona gwna
wybierz miasto:
B C E G K L N O P R S T U W Z KONKURSY

Elblg
Centrum Sztuki Galeria EL
Beata Cedrzyska, "Ciao i sacrum. Retrospektywa"
18.01.2018 - 20.03.2018
Patronat „Arteonu”

Dla Beaty Cedrzyskiej jednym z podstawowych sensw sztuki jest przyoblekanie w materi tego, co niematerialne. Sztuka zawsze stanowia –wedug niej – alternatyw dla otaczajcej rzeczywistoci i, podobnie jak religia, jest prb projekcji tego, czego sens jest nieuchwytny i czego tak naprawd nigdy do koca pozna si nie da, a co stanowi kwintesencj i sedno czowieczestwa. Prace artystki stanowi prb ustosunkowania si do metafizycznych dylematw jednostki, formalnie przechodzc od obrazowania wynikajcego z obserwacji natury do przekazywania stanu wewntrznego bohatera, zmierzaj w kierunku wypowiedzi o wartociach oglnych. Wartociach zawsze skupionych na czowieku, w ujciu jednostkowym. Pokazujcym go wyizolowanego, zawieszonego w nieokrelonym i zastygym czasie, pokazanego bez znamion odnoszcych si do wspczesnoci, wyobraonego w otoczeniu na wp logicznym, a na wp symbolicznym, ktre wchodzi z nim w rne relacje. Wyobcowanego, osadzonego pomidzy wiatem realnym a nierealnym, pozostajcego zawsze sam ze sob w nieznanej i nierzeczywistej przestrzeni, w ktrej nie obowizuje prawo cienia i ktre wymyka si logice fizycznej. Zatrzymanego w jakim w zastygym gecie, ruchu zmierzajcym w nieokrelonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia i wobec drczcych go dylematw. Malarstwo formalnie czy wierny, czasami wrcz fotograficzny wizerunek, z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujciem motywu (najczciej portretu). Artystyczne poszukiwania obejmuj malarstwo sztalugowe, rysunek, jak i prace powstae przy uyciu technik fotograficznych i graficznych. Wystawa w Galerii EL ma charakter retrospektywny i obejmuje wyselekcjonowane dziaania z rnych okresw twrczoci, poczwszy od 1999 roku do dnia dzisiejszego.

Widok wystawy w Galerii El, mat. pras. Galerii El
[zwi]

«   »
Po co nam sztuka?
Karolina Staszak

Cytowany przeze mnie wielokrotnie Andrzej Oska w swojej ksice „Spojrzenie na sztuk”, wydanej w 1987 roku, pyta: „Za co kochamy sztuk? Po co jest ona nam potrzebna? Dlaczego ci, ktrzy si bez sztuki obywaj, staj si o co ubosi? Dlaczego ci, ktrzy uczestnicz w yciu sztuki w sposb niejako automatyczny, chodz na wernisae i do muzew po to po prostu, by oglda jakie obrazy, jakie rzeby, takie, jakie »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych