strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K L O P R S T W Z KONKURSY

Katowice
ASP
6. Midzynarodowa Konferencja Projektowa AGRAFA’19 – Moliwoci/Opportunities
04.04.2019 - 05.04.2019

Midzynarodowy Konkurs Grafiki Projektowej i Wystawa
Midzynarodowa Konferencja Projektowa i Warsztaty
... z tych elementw skada si projekt AGRAFA, ktry co dwa lata uruchamia potn dyskusj, wymian dowiadcze i wiedzy dotyczcych projektowania grafiki uytkowej, a take prezentuje najnowsze dokonania modych designerw. Przycigajc wielu zagranicznych uczestnikw wydarzenie wpisao si na stae nie tylko w polski pejza wydarze projektowych.
6. edycja sprbuje odpowiedzie na pytania dotyczce wyzwa stawianych przed projektantami.
Temat tegorocznej edycji: MOLIWOCI/OPPORTUNITIES

Moliwoci napawaj optymizmem, daj si do dziaania, nios obietnic nowego.Budz te jednak niepokj przed nieznanym i jego skutkami. Podczas VI Midzynarodowej Konferencji Projektowej AGTAFA 2019 porozmawiamy o tym, co daje nadziej, i o tym, co budzi obaw. Kontekstem naszego spotkania jest zmieniajcy si wiat, sytuacja polityczna, spoeczna, gospodarcza, ale take styl ycia. Porozmawiamy o tym, jak korzystamy z niezwykych moliwoci XXI wieku i dokd moe nas to zaprowadzi. Zbadamy, czy nie pogubilimy si w iloci wyborw i czy mdrze ich dokonujemy. Zastanowimy si, jak bdzie wyglda nasz wiat, codzienno, w jakim otoczeniu przyjdzie nam budowa relacje i podejmowa wyzwania. Zapytamy, dla kogo lub ze wzgldu na co bdziemy projektowa, a take sprbujemy przewidzie, jak rol odegra projektant w przyszych scenariuszach. Swoj obecno potwierdzili gocie z caego wiata, w tym:
- Katarzyna Kasia, ASP w Warszawie
– Tommy Campbell, Space 10, Kopenhaga
– Brian Lucid, Massey University, Nowa Zelandia
– Stephan Thiel, NAND studio Berlin
– Fabio Viola, Scuola Internazionale, Wochy
– Jack Lenk TELLART, Providence, USA
– Rama Gheerawo, Hellen Hamlyn Center RCA
– Peter Bil’ak, Royal Academy of Art, Haga
– Marcina Wicha, Warszawa

AGRAFA’19 to wicej ni dotychczas
Oprcz konferencji, warsztatw i wystawy wieczcej konkurs po raz pierwszy w historii projektu organizujemy pre–event, czyli wydarzenie poprzedzajce waciw konferencj - Young AGRAFA.
W centrum uwagi znajd si modzi projektanci, bo jednym z kluczowych celw AGRAFy jest promocja modych i ich podejcia do projektowania w midzynarodowym rodowisku oraz oddanie im gosu w dyskusji dotyczcej moliwoci rozwoju wspczesnego projektowania. Na Young AGRAFA zoy si sze 15-minutowych wystpie designerw wybranych spord nadesanych zgosze. Cao podsumujemy debat. Tematyka prezentacji bdzie dotyczy gwnego zagadnienia Konferencji: Moliwoci. Spotkanie poprowadzi ceniony projektant, Rama Gheerawo (Helen Hamlyn Centre for Design, RCA).

By wzi udzia w wydarzeniu naley zarejestrowa si poprzez formularz dostpny na stronie: www.agrafa.asp.katowice.pl

Biece informacje na temat projektu znajduj si na www.facebook.com/agrafa.katowice

[zwi]

   »

Patrze z nadziej
Karolina Staszak

Nie raz poruszalimy na amach „Arteonu” wtek sztuki jako formy nowej religijnoci. Robilimy to gorzkim tonem cytujc na przykad Mircea Eliade, ktry ubolewa nad tym, e czowiek, ktremu wydaje si, e jest zupenie areligijny, tak czy inaczej grznie w „pseudoreligiach i zdegradowanych mitologiach”. O kulturze wspczesnej pisaam kiedy – cytujc rumuskiego filozofa za Joann Winnick-Gburek, ktra omawiaa »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych