strona gwna
wybierz miasto:
B C G K L N O P R S T W Z KONKURSY

Sosnowiec
Paac Schoena Muzeum w Sosnowcu
"By kobiet"
07.09.2017 - 29.10.2017
Patronat „Arteonu”

Wystawa ukazuje Polki w szerokim kontekcie kulturowym i spoecznym w okresie od XIX wieku do wspczesnoci oraz rol, jak odegray w dziejach naszego kraju, a take ich pozycj w spoeczestwie, emancypacj. Prezentowane dziea sztuki przedstawiaj kobiety w wanych momentach historycznych i w czasach kryzysu. Ekspozycja jest podzielona na kilka blokw tematycznych: „W buduarze i salonie”, „Muzy i modelki”, „Trudny wybr (midzy prac a rodzin)”, „Macierzystwo”, „Od sucej do businesswoman”, „O rwne prawa i godno”. Opowiada o tradycyjnym pojmowaniu roli kobiety jako ozdoby salonu, matrony, straniczki domowego ogniska, filaru domu i gospodarstwa oraz jako muzy artystw: Wojciecha Fangora, Juliana Faata, Jacka Malczewskiego, Alfonsa Karpiskiego. Pokazuje te dziaalno artystyczn i zawodow pa oraz ich rozterki, wynikajce z wyboru pomidzy rodzin i macierzystwem a zawodowym spenieniem. Ilustruj to prace m.in. Olgi Boznaskiej, Zofii Stryjeskiej, Teresy Roszkowskiej, Anieli Pajkwny. Ekspozycja podkrela te spoeczny i zawodowy awans kobiet na przykadzie dzie Joanny Helander, Jadwigi Maziarskiej, Janiny Kraupe, Ewy Zawadzkiej. Interesujce uzupenienie stanowi damskie ubiory z rnych epok, ilustrujce, poprzez mod, przemiany obyczajowe i spoeczne. Oprcz wymienionych artystek, widzowie mog obejrze rwnie obrazy: Wadysawa Skoczylasa, Jana Cybisa, Rafaa Malczewskiego, Artura Grottgera, Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyewskiego, Leopolda Horowitza. Prezentowane dziea sztuki oraz inne eksponaty (razem 190) zostay wypoyczone z dziesiciu polskich muzew i od osb prywatnych.   

Olga Boznaska, „Portret kobiety z maym chopcem”, 1920, Wasno Muzeum lska Opolskiego w Opolu, fot. mat. pras. Paacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

[zwi]

Uwanie wobec kontekstu
Karolina Staszak

Joanna Winnicka-Gburek w tekcie „Kilka uwag o moliwoci konserwatywnego paradygmatu w myleniu o sztuce wspczesnej i jej krytyce” (w: „W trosce o czowieka. Paradygmaty stare i nowe”, WAM 2017), przypominajc metakrytyczn refleksj T. S. Eliota, odnotowaa: „W takim stanowisku naley mocno podkreli: 1) ocen jako podstawowe zadanie krytyki i 2) wiar w moliwo odkrycia prawdy o dziele sztuki”. »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych