strona gwna
wybierz miasto:
B C G K N O P R S T U W Z

Warszawa

Manifest Warsaw Off Art
21.09.2018 - 23.09.2018

Warsaw off ART – otwarte pracownie
Na warszawskim rynku od lat pulsuj galerie krwiobiegiem sztuki, zabarwiajc tkank miejsk, rowo-czerwonym odblaskiem podskrnych y komercyjnej sztuki. Oywiaj blad przestrze miasta pudrem w sterylnych ladach chodniczych galerii, prezentujc osocze sztuki.
Reanimujc na wszelkie sposoby tak zwan sztuk galeryjn, zapominamy, e gwnym dostawc krwiobiegu jest sam artysta, jego ywa postawa i cika praca nad samym sob. Istot bycia artyst s cige wybory pomidzy sztuk a yciem, trwanie w tym stanie, mimo e artysta idzie cay czas pod prd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym.
Jak pisze Maria Poprzcka - „zadowolenie artysty jest jego najwikszym wrogiem!”
Potrzebujemy pracowni artystycznej, w ktrej od mrokw piwnicy po duszny strych, artysta eksperymentuje z dzieem materii, pord wojny umysy czy zamtu istnienia. Tak bardzo w tym wiecie sztuki brakuje tego wszystkiego, co napdza krwiobieg warszawskich galerii. Odczuwamy niedostatek pracowni artystw, pokazywania granic sztuki, pl eksperymentw oraz miejsc ywej artystycznej wypowiedzi. „Nie ma galerii bez artystw! Artyci mog tworzy bez galerii!!.- tym hasem chcemy zwrci uwag na sam proces artystyczny, ktry znika pord bieli cian i odblaskw kieliszkw wernisaowych.
W dniach 21-23 wrzenia tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publicznoci. Pomys jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w caej Polsce i na wiecie po dzk Otwart Wystaw. Chcemy pokaza, jak powstaje sztuka, oraz da moliwo bezporedniego kontaktu z artyst i jego polem dziaa artystycznych . Pracownie wybrane przez nasz tzw. rad artystyczn, agor sztuki, zaprezentuj rne pola sztuki i jej skrajne postawy. To niepowtarzalny czas, by zobaczy gorce serca pompujce krew w krwiobiegu sztuki.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/warsawoffart/?ref=br_rs

[zwi]


Warszawa

WarsawByArt
21.09.2018 - 23.09.2018
Patronat „Arteonu”

WarsawByArt powsta z inicjatywy wacicieli i kuratorw warszawskich galerii sztuki przy aktywnym wspudziale osb zaangaowanych w ksztatowanie wizerunku i treci wspczesnej kultury polskiej. Bior w nim udzia zarwno galerie prywatne jak i galerie o charakterze spoecznym, a take instytucje zwizane z yciem kulturalnym stolicy. Wsplnym celem uczestnikw jest szeroko pojta promocja sztuki wspczesnej oraz budowanie wizerunku Warszawy jako metropolii bogatej kulturowo oraz wzmacnianie jej konkurencyjnoci w Europie.
WarsawByArt udowodni, e w stolicy istnieje platforma dla prezentacji rnorodnej oferty artystycznej - wypracowano take model wsppracy instytucji, ktre z punktu widzenia rynkowego s dla siebie konkurencyjne. Uczestnicy WarsawByArt pragn stworzy rodzaj potrzeby i mody na odwiedzanie galerii i instytucji prezentujcych wystawy artystw wspczesnych.
Podczas weekendu 21–23 wrzenia 2018 galerie: 101 Projekt, 81 Stopni, Apteka Sztuki, Galeria aTAK, BM Housing, Bohema Nowa Sztuka, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Poudnie M.St. Warszawy, Galeria Delfiny, Galeria Ether, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Korekta, Lukka Art Gallery, Galeria Sztuki Milano, Nana Zenit, Pikna Gallery, Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisy, Pragaleria, PROM Kultury Saska Kpa, Galeria Retroavangarda, Galeria Sztuki Stalowa, Galeria Tymczasowa, Galeria Wejcie Przez Sklep z Platerami - otwarte bd w godzinach 11–21, a kada z nich, oprcz wystaw, zaoferuje gociom spotkania z artystami, kuratorami i wacicielami a take wydarzenia specjalne, takie jak: wernisae, happeningi, pokazy, projekcje filmw, dyskusje panelowe. W ramach tegorocznej edycji WarsawByArt - 21 wrzenia o godz. 11 odbdzie si panel dyskusyjny Moliwoci i rozwj rynku sztuki w Polsce - Midzynarodowe Targi Sztuki w Warszawie". Nasze zaproszenie przyjli: Sonata Baliuckaitė - dyrektor artystyczny Art Vilnius, Heinrich Carstens - dyrektor Positions Berlin, Beata Roszkowska - prezes International Art Fair Warsaw i Piotr Lengiewicz - prezes Rempex i Warszawskich Targw Sztuki. WarsawByArt w swoim zaoeniu jest projektem otwartym, ktrego celem jest wpisanie si w stay kalendarz imprez kulturalnych Warszawy.
Wierzymy, e tak jak podczas pierwszej edycji, nasza inicjatywa zainteresuje wszystkich odbiorcw sztuki i wsplnie przyczynimy si do znacznego wzbogacenia warszawskiej oferty kulturalnej, a tegoroczne spotkania zaowocuj trwaym zainteresowaniem i potrzeb poznawania nowych zjawisk artystycznych prezentowanych w galeriach przez cay rok. Zapraszamy!
Galerie i wystawy WarsawByArt 2018
1. 101 Projekt Galeria Sztuki Wspczesnej, Zofia Bako, "My - Malarstwo / We - Painting" (do 29.09)
Wystawa przedstawia cykl portretw malarskich modych osb, w tym autoportrety malarki. Przedstawione prace stanowi kontynuacj dotychczasowych poszukiwa twrczych, w ktrych centrum znajduje si czowiek wraz ze swoim niepowtarzalnym charakterem i ulotnymi emocjami. Stosujc obraz jako artystyczny rodek przekazu, malarka pragnie umoliwi widzowi pogbienie poznania drugiego czowieka.
2. Galeria 81 Stopni, Karolina Jarosawska, Klaudia Ka, "Ukryte / Hidden" (do 31.10)
Jak pokaza tajemnic czowieka, czy otaczajcej go natury, przenikanie si wiatw i idei? „Ukryte” to projekt malarski zrealizowany przez artystki-kuratorki: Karolin Jarosawsk i Klaudi Ka odnoszcy si do rde sztuki jako prby uchwycenia nieoczywistych aspektw rzeczywistoci. Zgodnie z pojciem „Jaskini platoskiej” artystki wierz, e pokazujc rzeczy nie wprost, jak cienie na cianach jaskini - docieraj do prawdziwego ich sensu. Tworzc malarskie tajemnice przy uyciu odmiennych technik, estetyk i inspiracji ukrywaj w obrazach symbole i wskazwki, ktre dla widza-obserwatora staj si impulsem do podry wgb siebie.
3. Galeria Apteka Sztuki,

"Czarno na biaym / Black on white" (do 7.10)

Pitk artystw wsppracujcych z galeri czy nie tylko narzucony rygor kolorystyczny, ale rwnie temat - pejza. Wystawa zderza rne twrcze osobowoci, ktre uchwyciy wanie ten moment, kiedy przedmiot przeistacza si w abstrakcj. Alek Slon i Agnieszka Zawisza w sposb emocjonalny porzdkuj rzeczywisto przedstawieniow, ktra nie narzuca si fabu a raczej jest pretekstem dla ukazania elementw czystego malarstwa. W pejzaach Magdy Fokt i Kamy Jackowskiej wiat widzialny ulega transformacji w abstrakcyjne struktury przestrzenne. Hiszpaski rzebiarz Francisco Remiseiro w oparciu o przedmiot - li, drzewo - buduje konceptualny pejza wewntrzny.
4. Galeria aTAK, "Antoni Starowieyski - Prace na papierze / Works on Paper" (do 30.11)

Wystawa prezentuje szkice akwarelowe z rnych okresw i przyporzdkowane rnym cyklom malarskim wybitnego artysty. Prace powstajce na papierze, jak mwi sam ich twrca „stanowi pocztek mylenia o obrazie, mimo e niekiedy nie przypominaj stadium kocowego ptna”. Na wystawie mona zobaczy szereg preludiw do cykli „Horyzonty" oraz „Wntrza".
5 BM Housing, "Zaprojektuj swoje wntrze / Design Your Space", (do 23.09)
W showroomie BM Housing mona znale zarwno prace niezalenych, modych projektantw jak i obiekty z kanonu wspczesnego wzornictwa przemysowego. W starej kamienicy na Saskiej Kpie zobaczy mona m.in. unikalne lampy Bubble czy Ausum autorstwa Alexa de Witte czy produkty codziennego uytku zaprojektowane przez Stefano Giovannoniego i Nik Zupanc. Dodatkow atrakcj jest wystawa prywatnych zbiorw holenderskiego designu.
6. Bohema, "Oblicza zmian. Obrazy Michaa Minora / The aspects of changes. Micha Minor’s paintings", (do 9.10)
„Wychodzisz z domu, zamykasz za sob drzwi, jeszcze yjesz w poczuciu, e jeste wany. Twj wasny Manhatan pozbawia Ci zudze. Musisz stawi czoa wiatu. Nie ma mowy, eby upora si z archeologi. Wykoczy Ci Twj wasny cie.”
7. Centrum Promocji Kultury - Grochw, "Litografia z muzyk w tle / Lithography with music in the background" (do 10.10)
Andrzej Newelski zarwno w malarstwie jak i w litografiach czy ekspresjonizm z natur. Przeinacza jak w hipnotycznych i naadowanych kolorem wizjach z lat 60./70. Od wielu lat w gwnym krgu zainteresowa artysty s postacie zwizane z muzyk tamtych dekad - klasycy, ale i mniej znani wirtuozi sceny rockowej, bluesowej oraz jazzu. Prace ujmuj autentyzmem i prb uchwycenia zarwno charakteru muzyka i dwiku jako takiego. Autor mierzy si z abstrakcj muzyki wcigajc j w obszar swojej walki z materi. Kada z prac tego cyklu mogaby zdobi okadki kultowych pyt.
8. Galeria Delfiny,

"Geometria i pikno / Geometry and beauty", (do 27.10)

Wystawa jest podsumowaniem 36. midzynarodowego pleneru „Geometria i pikno”, ktry odby si we wrzeniu 2018 r. w Domu Pracy Twrczej w Radziejowicach. Wzio w nim udzia 40 artystw z Europy i USA. Prezentowane prace s darem dla MCSW „Elektrownia” w Radomiu, w ktrym kurator plenerw – dr Boena Kowalska tworzy od 9 lat autorsk kolekcj sztuki geometrycznej, obejmujcej ju 428 prac. Oba pojcia „Geometria i pikno” – rwnoczenie, cho w rnym stopniu – charakteryzuj t kolekcj. Jak mwi twrcy – w otaczajcym nas wiecie niepokoju, zagroe i chaosu ten rodzaj sztuki, respektujcej pikno i porzdek, penej spokoju i harmonii oddziauje poczuciem rwnowagi, wewntrznej ciszy i ukojenia.
9. Galeria Ether, "Limbus - Gosy Zapomnianych / Limbus - Voices of the Forgottens" (do 31.10)
Prezentowany cykl obrazw Alberta Oszka nawizuje do kantaty Luca Boltanskiego zatytuowanego „Les Limbes“. W swoim dziele francuski socjolog stworzy metafor ubogiego ycia zawieszonego w prni - poza nawiasem spoeczestwa. W tytuowej otchani ludzie oczekuj na selekcj, majc nadziej, e wraz z pozytywnym wynikiem wyboru bd mogli opuci aktualne miejsce pobytu, rozpocz szczliwe ycie i cieszy si lepszym statusem spoecznym.
10.
Galeria Grafiki i Plakatu, "Jan Tarasin. Odnalezione wiaty / Find the Worlds" (3.10)
Prace na papierach i ptnie, kalkach, foliach z lat 70. i 80., odnalezione, a by moe zapomniane przez samego artyst. We wszystkich pojawiaj si tematy znane z pniejszych lat. Widzimy drabiny (obrazowane rwnie dosownie), litery, litery ukadajce si w stosy, przedmioty tworzce szerokie i dalekie pejzae i pomienie rzadko pniej wystpujce. Tonacja prac bya w nastpnych latach kontynuowana ale i zarzucona. Inspiracje Jan Tarasin odnajdowa w otaczajcych go codziennych przedmiotach, widokach jak i w twrczoci innych artystw.
11. Galeria Korekta, "Przedmioty przywoane / Recalled Items" (do 14.10)
Galeria prezentuje czterech artystw: Tamar Berdowsk, Ann Kos, Dariusza Mlckiego, Leszka Oprzdka. W zaoeniu to zmaterializowanie idei wolnoci artystycznej poszczeglnych twrcw oraz prezentacja autorskiej koncepcji sztuki. Zobaczymy prace z zakresu malarstwa, rzeby i kolau.
12. Lukka Art Gallery,

"Veryfikacje / Verifications" (do 5.10)

Przewodnim tematem wystawy malarstwa Weroniki Pawowskiej jest czowiek - akty oraz portrety utrzymane w surowej, monochromatyczne tonacji. „Ciao ludzkie fascynuje mnie szczeglnie ze wzgldu na swoj zagadkowo, pierwiastek duchowy, uniwersalny wymiar. W moich nowszych pracach figury zazwyczaj maj twarze pozbawione szczegw, a ich ciaa zaprezentowane s w sposb niejednoznaczny, umowny”.
13. Galeria Milano, "Znw kto chodzi wok naszego domu / Again someone walked around our house" (do 14.10)
Wystawa prezentuje prace Olgi Pawowskiej bdce w duej mierze kontynuacj cyklu z ostatnich trzech lat. Impulsem do powstania obrazw sta si film Feliksa Falka „W rodku lata” z 1975 roku. Reyser skupia uwag widza na gwnej bohaterce dramatu, trafnie obrazujc narastajce w niej poczucie osaczenia. Prcz charakterystycznej dla filmu nastrojowoci, rwnie inspirujcy okaza si dla artystki motyw domu. Malujc portrety poszczeglnych budynkw podaje w wtpliwo symbolik domu jako bezpiecznego miejsca schronienia.
14. Nana Zenit, "Ivo Niki - Cyklodrony / Cyclodrones" (do 20.10)
Obrazy Iva Nikica swoj form pobudzaj wyobrani i odkrywaj nasze artystyczne tsknoty. Jak mwi autor - „s dowiadczaniem codziennoci i refleksj o wiecie, ktry czasami yje zbyt szybko, konsumuje za duo i zbyt wiele da". 15. Pikna Gallery,

"Klasycy sztuki XX wieku / The Greatest Polish Artists of the 20th Century" (do 2.10)

Wystawa prezentuje wybr prac artystw nalecych do czowki polskiej sztuki wspczesnej. S wrd nich tacy twrcy jak: Henryk Staewski, Magdalena Abakanowicz, Stefan Krygier, Wadysaw Jackiewicz czy Teresa Pgowska. Pokazujemy rwnie wane postaci modszego pokolenia, jak Marcin Maciejowski. Jest to pierwsza wystawa w nowej siedzibie galerii przy ulicy Emilii Plater 10 w Warszawie.
16
. Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisy,

"Nie godz si na kompromis w sztuce / I Don’t Agree With Compromise In Art" (do 13.10)

Sowa Rafaa Podgrskiego s mottem wystawy grafiki czterech uznanych artystw: Anny Trojanowskiej, Agaty Gertchen, Bartosza Cebuli i Rafaa Podgrskiego. Autorzy konsekwentnie tworz w wybranych technikach graficznych, uciekajc od nadmiaru informacji, poszukujc harmonii i doskonaoci. Liczne nagrody i wyrnienia zagraniczne oraz krajowe, potwierdzaj wysoki poziom artystyczny pokazywanych prac.
17.
Pragaleria, "Sceny zatrzymane / Frozen Scenes" (do 5.10)
Pragaleria zaprasza na wystaw indywidualn malarstwa Wiolety Rzewskiej. Artystka, zainspirowana starymi fotografiami, przechowywanymi w rodzinnym albumie, przedstawia rzeczywisto polskiej wsi lat 40. i 50., prowadzc na powierzchni ptna nostalgiczn opowie o potrzebie wsplnoty, spoecznej roli rytuau i dialogu tradycji z nowoczesnoci.
18. PROM Kultury Saska Kpa,

"Portrety wspczesnych twrcw kultury polskiej / Portraits of Contemporary Creators of Polish Culture" (do 4.10)

Maciej Ko tworzy Fotograficzn Encyklopedi Artystw Polskich. Wci powstaj nowe realizacje, a wyboru kolejnych twarzy dokonuje sam autor. Cao kompozycji przedstawia twrcw polskiej kultury, m.in. Danut Szaflarsk, Wiesawa Myliwskiego, Stanisawa Sojk czy Magd Umer. Artysta przez wiele lat by fotoreporterem w Centralnej Agencji Fotograficznej, a nastpnie wsppracowa z Deutsche Presse-Agentur. Wielokrotnie zdobywa nagrody w konkursach Fotografii Prasowej.
19 PROM Kultury Saska Kpa,

"Krzysztof Logiski - Kolory smutku / Colours of Sadness" (do 4.10)

Prace prezentowane na wystawie to prba oddania emocji. Smutne, nostalgiczne, tsknice oblicza kobiet, ukazane s w kontrastujcej i energetycznej kolorystyce. Zacieki, zachlapania, napicie tworz specyficzn stylistyk, nawizujc do graffiti i street artu, z ktrych autor czerpie najwicej inspiracji. Artysta dorasta wrd blokowisk warszawskiej Pragi Poudnie. Jest absolwentem Architektury Wntrz. W pocztkach twrczoci aktywnie udziela si na scenie polskiego grafitti.
20.
Galeria Retroavangarda,

"Kolekcja Galerii Korekta i Retroavangarda / Collection of Retroavangarda and Korekta Gallery" (do 31.10)

W ramach festiwalu zobaczymy wystaw zbiorow sztuki wspczesnej. Prezentowana jest gwnie abstrakcyjna grafika i malarstwo artystw nalecych do czowki sztuki polskiej i majcych ugruntowan pozycj na rynku sztuki, ale jest te kilka prac twrcw mniej znanych, w tym kilku artystw zagranicznych. Artyci biorcy udzia w wystawie: Baranowski / Berdowska / Berdyszak / Berlewi / Brzozowski / Caban / Gieryszewski / Gowik / Grabowski / Kos / Kamoji / Lebenstein / Mlcki / Nival / Oprzdek/ Pgowska / Radke / Rakovic / Rosenstein / lusarczyk / Tarasin / Tarasewicz / Verhelst.
21. Galeria Stalowa,

"Nieprzetumaczalne / Untranslatable" (do 16.10)

Twrczo Agnieszki Sandomierz inspirowana jest obserwacj ciaa i codziennoci. Wystawa „Nieprzetumaczalne” przedstawia obraz ciaa jako permanentny proces, ktry zmierza w ostatecznoci do dekonstrukcji I rozbicia na fragmenty. Autorka prowadzi swoisty intymny dziennik przygldajc si zarwno sobie, jak rwnie samemu artystycznemu procesowi, wiodcemu od realizmu do syntetycznego kolau.
22. Galeria Sztuki Tymczasowa,

"Przestrze, Geometria, Podziay / Space, Geometry, Divisions" (do 27.09)

Wystawa czy ze sob dwie wizje twrcze artystek. Przestrzenne, zgeometryzowane, pene dynamiki i koloru obiekty malarskie Aleksandry ateckiej odzwierciedlaj zainteresowanie artystki przestrzeni - jej konstrukcj i dynamik. Geometryczne, utrzymane w gamie czerni i bieli, pene kontrastu i podziaw graficzne obrazy Katarzyny Jurczenia w symboliczny sposb opowiadaj o codziennych zmaganiach i zderzeniach z rzeczywistoci. Kuratorem wystawy jest Joanna Pongowska.
23 Wejcie przez sklep z platerami,

"Oblicza abstrakcji / Aspects of abstraction/ Janyst / Kowalska / Ledchowski / Moshnikova" (do 15.10)

Wystawa ukazuje rnorodnie podejcie artystw do znanego i pozornie wyeksploatowanego kierunku w malarstwie. Rne s nie tylko efekty ich prac, ale take warsztat. Kady z artystw posuguje si odmienn technik, uywa innych narzdzi i mediw. Podobnie w warstwie ideowej. Odmienne s zainteresowania oraz inspiracje artystw, od poszukiwa czysto malarskich - gest, kolor, faktura, przez dekonstrukcj ludzkiego ciaa czy architektury, do tak abstrakcyjnych poj jak czas czy informacja. 

[zwi]


Warszawa

WARSAW OFF ART – Otwarte Pracownie
21.09.2018 - 23.09.2018

Od lat, na warszawskim rynku dziaaj galerie, ktre oywiaj przestrze miasta komercyjn sztuk. Zapominamy jednak, e gwnym dostawc krwiobiegu sztuki jest sam artysta, jego ywa postawa i cika praca nad samym sob. Istot bycia artyst s cige wybory pomidzy sztuk a yciem. Trwanie w tym stanie, mimo e artysta idzie cay czas pod prd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym. Potrzebujemy pracowni artystycznej, w ktrej od mrokw piwnicy po duszny strych, artysta eksperymentuje z dzieem materii, pord wojny umysy czy zamtu istnienia. Tak bardzo w tym wiecie sztuki brakuje tego wszystkiego, co napdza krwiobieg warszawskich galerii. Odczuwamy niedostatek pracowni artystw, pokazywania granic sztuki, pl eksperymentw oraz miejsc ywej artystycznej wypowiedzi. Dlatego, w dniach 21-23 wrzenia tego roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publicznoci. Pomys jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w caej Polsce i na wiecie po dzk Otwart Wystaw.Chcemy pokaza, jak powstaje sztuka oraz da moliwo bezporedniego kontaktu z artyst i jego polem dziaa artystycznych.Pracownie wybrane przez nasz rad artystyczn, agor sztuki, prezentuj rne pola sztuki i jej skrajne postawy.To niepowtarzalny czas, by zobaczy gorce serca pompujce krew w krwiobiegu sztuki. Warsaw off ART to impreza cykliczna, ktra kadego roku wiosn i jesieni otwiera pracownie artystw dla publicznoci, pokazujc rnorodne postawy artystyczne sztuki. Kada z pracowni wraz z adresem i stron www bdzie opisana w materiaach promocyjnych.

https://www.facebook.com/warsawoffart/

[zwi]

   »
Sposb na pustk
Karolina Staszak

Warhol oferuje jedynie powierzchown wizj materialnego wiata, a »przebyski« nieba i pieka nie s bardziej odkrywcze ni te, ktre moemy czerpa z plastikowych madonn i tanich religijnych bibelotw. Pustka w jego dziele nigdy nie bya nawet odpowiednikiem tej kontemplacyjnej pustki i ciszy, ktr mistycy od dawna kojarzyli z odrzuceniem swojego »ja« i wzbogaceniem duszy (...). „Tania »

reklama
reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych