strona gwna
wybierz miasto:
B C G J K L O P R S T W Z KONKURSY

Zielona Gra
BWA
Agata Nowosielska, "Odludzkie"
08.03.2019 - 30.03.2019

 (...) w naszych duszach jest tabliczka woskowa. U jednego większa, u innego mniejsza, u jednego z czystego wosku, u drugiego z brudniejszego i twardszego, u niektórych z miększego, a bywa, że z takiego w sam raz (...). Powiedzmy, że to jest dar matki Muz, Mnemozyny. Jeżeli z tego, co widzimy albo syszymy, albo pomyślimy, chcemy coś zapamiętać, podkadamy tę tabliczkę pod spostrzeżenia i myśli, aby się w niej odbijay tak jak wyciski pieczęci. To, co się w niej odbije, pamiętamy to i wiemy, jak dugo trwa jego ślad w materiale. [Platon Teajtet tum. W. Witwicki, Kęty 2002, 191 C–E]

Nie ma w sowniku sowa odludzkie. A jednak bez problemu potrafimy sobie wyobrazi co mogoby ono oznacza i wcale nie chodzi o synonim odczowieczenia. Odludzkie to bardziej to, co jest od czowieka i po czowieku, ale rwnie to czym on jest i to czego potrzebuje. Wystaw prac Agaty Nowosielskiej mona podzieli dwie opowieci: jedn o tym, co tworzy czowieka – cielesnoci i duchowoci oraz drug o tym, co stworzy czowiek kierowany potrzebami. Punktem wyjcia do tego humanistycznego dialogu pogronego w cieniu mizantropii, wydaje si by obraz o znamiennym tytule tabula rasa, ktry wcale nie przedstawia powierzchni czystej i gadkiej. Tabula rasa Nowosielskiej jest albo przykryta draperi, albo sama ni jest i to wanie w jej fadach rozpoczyna si narracja o nas, o naszym wiecie z nami lub ju po nas. W tej opowieci figura ludzka pojawia si tylko sporadycznie, ograniczona albo do sztafau, albo odwrcona plecami. Prbujc wyrazi cao artystka ogranicza si do kilku tematw, jak ogrody, igrzyska, materialno i niematerialno. Nie pozwala sobie jednak na jednoznaczno, gra i obrazem, i tytuem. Raz wprowadza na lad narracji, zachwyca piknem motywu i doskonaoci malarstwa aby za chwil osadzi nas na skrajni. Prowadzc przez pieko rozczarowania czowiekiem, Nowosielska stawia nas na kocu przed przysowiow cian, ktrej pozorne romantyczne pikno po chwili okazuje si tylko wybielonym mietniskiem. 

Iwona Dorota Bigos

Agata Nowosielska, urodzona w 1982 roku w Gdyni, jest malark, kuratork i autork tekstw o sztuce. Gdask ASP ukoczya w 2006 r. na Wydziale Malarstwa. Absolwentka Hochschule fr Knste Bremen (program Erasmus) oraz Podyplomowych Muzealniczych Studiw Kuratorskich na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie (2010). Ze Stoczni Gdask i Modym Miastem zwizana od 2004 roku, od czasu debiutu w Eksperymentalnej Galerii eksperymentalnej Sztuki Klosz Art Jakuba Bielawskiego i wystawy indywidualnej w Kolonii Artystw Sylwestra Gauszki i Mikoaja Roberta Jurkowskiego. Obecnie kuratorka wsppracujca z gdaskim Klubem ak. Laureatka  Bremerkunstipendium (2007), Stypendium Kulturalnego Miasta Gdaska (2010, 2014 oraz 2018),  midzynarodowego projektu Close Stranger (realizowanego we wsppracy z CSW ania, 2013-2014) oraz Stypendium Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego dla Twrcw Kultury (2014).  Zdobywczyni II nagrody w midzynarodowym konkursie „Bilder retten Bcher” organizowanego przez Narodow Bibliotek w Wiedniu. 2014 Stypendium Kulturalne Miasta Gdaska Fundusz Mobilnoci (Wystawa w ramach Stypendium odbya si w siedzibie Chorwackiego Stowarzyszenia Artystw Sztuk Wizualnych HDLU 29 padziernika 2015 roku.) 2016 Stypendium Kultura Polska na wiecie - Instytut Adama Mickiewicza - indywidualna wystawa "Holy place" w Szwecji. 2016 Stypendium Kultura Polska na wiecie - Instytut Adama Mickiewicza - zbiorowa wystawa "Z tsknoty do przynalenoci", Hong Kong, Chiny. Dziki uprzejmoci Fundacji Chmura prace Nowosielskiej bd prezentowane na targach sztuki Supermarket w Sztokholmie (2019). Jej prace znajduj si w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdasku.  

[zwi]


Zielona Gra
Galeria BWA
Agnieszka Bdowska. "wietlica"
15.03.2019 - 30.03.2019

wietlica. Miejsce - przestrze, w ktrej spdzisz wolny czas, poddasz si re - kreacji i re - generacji, zabawie, rozwiniesz zainteresowania i zintegrujesz si spoecznie. Przez narracje, ktre proponuj dowiadczysz zaangaowania w kontakcie z przedmiotem gry – grupowo albo indywidualnie. Nieintuicyjne mechaniki gier, przy pomocy ktrych przywouj jedynie wyobraenia dowiadcze, mog wywoa reakcje - zaskoczenia, zakopotania, strachu, miechu czy dyskomfortu tylko. To co proponuj, zapraszajc do „zabawy”, nie jest wcale jednoznaczne. Tworz w przestrzeni Galerii kilka punktw - miejsc do gry, a bieg wydarze i bezsensowne elementy wiata skadaj si tu jako w cao. Mechaniki gier stay si inspiracj do stworzenia gier w takiej formie - potraktowaam je jako narzdzia, a nie przedmioty zabawy, co pokazuje ich moliwoci do wykorzystania w interakcjach artystycznych i spoecznych. W ten sposb staj si narzdziami komunikacji i wymiany - do testowania w bezpiecznych warunkach symulacji, bez bezporedniego naraania na trudnoci realnej sytuacji. Gracz wciela si w zaplanowan dla niego rol. Gra angauje jego emocje i zainteresowanie w podobnym stopniu co realno zdarze.
Zapraszam do gry z konkretnych powodw. Stwarzam formy gier, narracje, reguy, zasady i rekwizyty.
Moesz zmierzy si z gr albo znale si przeciwko grze. Gry postrzegamy jako: tymczasowe wiaty w wiecie zwyczajnym, suce wykonaniu zamknitej w sobie czynnoci, maj jasn struktur i rzdz si wasnymi reguami. To reguy tworz porzdek*. W grach perswazyjnych rozrywka nie stanowi ich gwnego celu - mog popularyzowa pogldy, stanowiska i opcje. Mog suy ideologizacji i propagandzie. Zwraca uwag na problemy faktycznie istniejce w rzeczywistoci i przedstawia je z subiektywnej perspektywy. Mog by ocen i komentarzem. Gra perswazyjna jest krtka i nieskomplikowana, ma wciga w okrelon przestrze znacze. Czy jest rozrywk?
Mechaniki gier pene s transpozycji i zwizkw z realnoci, z yciem codziennym, z aktualnoci wydarze i podobiestw w odniesieniu do relacji spoecznych. W grach planszowych i sytuacyjnych wykorzystuj ich moliwoci w ustanawianiu regu i zasad, tworz pola interakcji w odniesieniu do realnych problemw spoecznych. Jakkolwiek gry ze swej natury s czym odrbnym i wewntrznie zorganizowanym, jednak odlegym od prawdziwego ycia, oddzielonym, przez czas i miejsce - to maj jasn struktur i rzdz si wasnymi reguami. A jeli wchodzisz do gry musisz tych regu przestrzega. Niezwyko gry zapewnia narracja, rodzaj umowy midzy twrcami historii a jej uczestnikami. Dziaania podejmowane przez kadego z uczestnikw gry maj wpyw na pozostaych. Uczestnicy grajc wspzale spoecznie, chocia ich strategie celuj indywidualnie w jak najlepszy wynik. Istniej mechanizmy wcigajce gracza w wiat gry i podtrzymujce jego zainteresowanie. Status, osignicia, poczucie wsplnoty, wspzawodnictwo, zagroenie i niech do straty, te wszystkie elementy odnajdujemy w grze. Gra to wsplnota, grupa, druyna, strategie i sojusze - z indywidualnym zyskiem.

*J.Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako rdo kultury, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2017Agnieszka Bdowska studia na PWSP/UAP w Poznaniu ukoczya w 1993 roku na kierunku Grafika. Od 1993 pracuje jako wykadowca i adiunkt. Obecnie w Szczecinie w ZUT, w Katedrze wzornictwa. Prowadzia zajcia w zakresie Intermediw, Rysunku, Projektowania graficznego i Komunikacji wizualnej. Zajmuje si grafik, fotografi, rysunkiem, tworzy obiekty. Gwnym rysem jej dziaa artystycznych jest ich intermedialno. Wybiera takie narzdzia edycji, ktre najlepiej zrealizuj zamys artystyczny. Motywy i inspiracje zwykle si przenikaj. Teraz szczeglnie interesuje j gra jako struktura moliwych relacji spoecznych i wynikajce z niej prawdopodobne interakcje.[zwi]

Patrze z nadziej
Karolina Staszak

Nie raz poruszalimy na amach „Arteonu” wtek sztuki jako formy nowej religijnoci. Robilimy to gorzkim tonem cytujc na przykad Mircea Eliade, ktry ubolewa nad tym, e czowiek, ktremu wydaje si, e jest zupenie areligijny, tak czy inaczej grznie w „pseudoreligiach i zdegradowanych mitologiach”. O kulturze wspczesnej pisaam kiedy – cytujc rumuskiego filozofa za Joann Winnick-Gburek, ktra omawiaa »

reklama

malarstwo informacje - czytanie modych - sztuka wspczesna informacje - krytyka artystyczna - sztuka modych