strona gwna > nagrody ARTeonu
wybierz miasto:
B C G J K L N O P S T W Z

Gliwice
Galeria Sztuki Wspczesnej Esta
Jarosaw Kozowski, "Empatia"
10.11.2017 - 07.12.2017

Jarosaw Kozowski z podejrzliwoci przyglda si przylegoci jzyka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistoci. Przywoujc pojcie empatii odsania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne uycia (i naduycia) ikonicznych niemal przedstawie, ktre wydaj si znajome i oczywiste. Zestawiajc i multiplikujc rozpoznawalne elementy wizualnego otoczenia, nie proponuje prostych opozycji czy zalenoci. Te ostatnie czsto okazuj si gr czysto retoryczn, jak zmultiplikowany wizerunek Mao w pracy zatytuowanej Empatia przewodniczcego Mao do narodu chiskiego i vice versa. Artysta mnoy wtpliwoci, ujawnia paradoksy i niejednoznacznoci tkwice w mechanicznej lekturze historii i wspczesnoci, jak w Empatii Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa. Jarosaw Kozowski, czoowa posta sztuki konceptualnej, z poczuciem humoru demitologizuje powszechnie akceptowane mity, zrcznie wydobywa je ze strumieni znacze i ich banalizacji. W przewrotnych grach wizualnych i jzykowych przenicowuje wiat wspczesnej wizualnoci, w ktrym panosz si odklejone od swych pierwowzorw wizerunki, a designerska estetyzacja zamienia w produkt nawet niszowe praktyki street artu. O wystawie: Kady obiekt to para dopeniajcych si przeciwiestw. Kady element ma swj odpowiednik „po drugiej stronie” skali. I vice versa. [mnogie/pojedyncze, sacrum/profanum, gra/d, mit/mitologia… etc.] Nie wiem czy to rzeczywicie empatia. Raczej rewerencja, absolutna kurtuazja. Ogromna dyscyplina wizualna, minimalne rodki, perfekcyjna artykulacja. Salon artystyczny, w ktrym pojcia dokonuj eleganckich trawersw [musz podej do Marylin i zamieni z ni sowo, ”nie robia jeszcze dzisiaj kupy”] i trawestuj si nawzajem. [Marylin w ogle nie robia kupy. Eteryczne, utkane z mgie i westchnie heroiny literatury romantycznej nie jady. Z krwi koci byy dziewki folwarczne, byty fizjologiczne, ale ju liczna pokojweczka miaa w sobie co ze sprytnego skrzata. A pasteryzowana, liofilizowana, podawana w bezpiecznym, jednorazowym opakowaniu prniowym Marylin bez cukru i konserwantw to ju zupenie inna historia, jeden ze ladw fascynujcych przeistocze, jakie przechodziy fundamentalne wyobraenia kultury zachodniej].

Jarosaw Kozowski, "Empatia Mao wobec narodu chiskiego i vice versa", for. mat. pras. GSW Esta

[zwi]

W listopadowym „Arteonie”: z okazji wystawy „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Krystyna Raska-Gorgolewska przyblia twrczo Meksykanw oraz historyczne i polityczne okolicznoci, w jakich powstawaa. W rubryce „Filmowo” Aleksandra Sikorska z kolei konfrontuje film Julie Taymor o Fridzie z biografi artystki. Sylwetk Adama Chmielowskiego, czyli witego Brata Alberta, z okazji koczcego si Roku Brata Alberta przedstawia Aleksandra Sikorska, a Karolina Staszak komentuje konferencj „Nie/moliwa autonomia sztuki”, ktra odbya si w Galerii EL w Elblgu, oraz towarzyszcy jej wieczr performace. O cyganerii z East Village na marginesie wystawy „Club 57: Film, Performance, and Art in the East Village, 1978-1983” pisze Wojciech Delikta. Z kolei seri „Polska awangarda” artykuem o grupie Jung Jidysz kontynuuje Agnieszka Salamon-Radecka. W najnowszym „Arteonie” take: wystaw „Pablo Picasso. Between Cubism and Neoclassicism: 1915-1925” w rzymskim Quirinal Stables recenzuje Piotr Bernatowicz, a malarstwo Nickity Tsoya rekomenduje Marcin Krajewski. Dorota aglewska kontynuuje cykl o rynku sztuki tekstem na temat relacji krgw atrybucyjnych do ceny obrazu na przykadzie kolekcji rodziny Porczyskich. W listopadowym „Arteonie” ponadto: inne recenzje, komentarze, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Frida Kahlo, „Autoportret z mapami”, 1943, olej na ptnie, 81,5 63 cm, The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust, © 2017 Banco de Mxico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York, mat. pras. CK Zamek w Poznaniu