strona gwna > nagrody ARTeonu
wybierz miasto:
B G K L O P R S T U W Z

Pozna
Galeria Sztuki ROZRUCH w Jeyckim Centrum Kultury
"Laureaci Stypendiw Artystycznych Miasta Poznania 2018"
09.11.2018 - 28.11.2018
Patronat „Arteonu”

Sylwetki i wybran twrczo laureatw stypendiw artystycznych miasta Poznania prezentuje od 3 lat Galeria Sztuki Rozruch w Poznaniu. Decyzj Kapituy Nagrody Artystycznej pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego stypendia artystyczne dla modych twrcw w tym roku otrzymali:
Maja Koman (muzyka) za wieloletni dziaalno artystyczn, ktra przyczynia si do rozwoju kultury Miasta oraz wykorzystanie miasta Poznania do uj filmowych w licznych wideoklipach, ktre okazay si oglnopolskim sukcesem.
Jakub Krlikowski (muzyka) za dorobek kompozytorski i koncertowy, ktry w twrczy i oryginalny sposb czy rne gatunki muzyczne oraz promocj twrczoci poznaskich kompozytorw.
Dawid Marszewski (sztuki wizualne – malarstwo) za wybitne osignicia artystyczne i udzia w wystawach.
Ewa Mrozikiewicz (sztuki wizualne – rysunek) za prowadzenie galerii sztuki FWD; ktra w znakomity sposb czy funkcje artystyczne i edukacyjne oraz wybitny talent, poczony z solidn wiedz z zakresu historii sztuki.
Jolanta Nawrot (literatura) za debiut poetycki, wyjtkowe osignicia artystyczne oraz promowanie Miasta Poznania podczas konkursw, spotka i festiwali literackich o zasigu oglnopolskim.
Bianka Szalaty (muzyka) za szczeglne osignicia artystyczne w dziedzinie muzyki, reprezentowanie poznaskiej Akademii Muzycznej na konkursach o randze oglnopolskiej i midzynarodowej oraz rozpowszechnianie muzyki gitarowej w wojewdztwie wielkopolskim. Joanna abnicka (literatura) za debiut poetycki, promowanie poezji i przyczynianie si do rozwoju ycia literackiego Miasta Poznania, a take za wszechstronn wasn dziaalno artystyczn prezentowan w wielu miejscach w Polsce.
W tym roku formua wystawy zostaa po raz pierwszy poszerzona i ekspozycja obejmie nie tylko sztuki wizualne, jak byo dotychczas, ale inne dziedziny sztuk - poezj i muzyk. Jak to moliwe? Wspczesne media pozwalaj eksponowa te dziedziny sztuki rodkami wizualnymi, poprzez film i rejestracj dwiku albo druk, powielanie, obiekt artystyczny. Wszyscy laureaci zgodzili si na tak formu zaproponowan przez Witolda Zakrzewskiego, szefa Galerii. Zapowiada to oryginaln wystaw a przede wszystkim moliwo poznania twrczoci i bezporedniego kontaktu ze sztuk wszystkich tegorocznych laureatw tych prestiowych stypendiw przeznaczonych dla modych, zwizanych z Poznaniem twrcw. Wystawa jest dotowana przez Wadze Miasta Poznania, objta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania i J.M. Rektora Uniwersytetu Artystycznego Miasta Poznania. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Jeyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Spoecznych.

[zwi]

   »
W listopadowym „Arteonie”

wystawie „Co po Cybisie?”, zorganizowanej przez warszawsk Zacht Narodow Galeri Sztuki, przyglda si Andrzej Biernacki, Agnieszka Salamon-Radecka przyblia sylwetk i twrczo Marii Jaremy, recenzujc krakowsk prezentacj „Jaremianka: Zostaj w tym teatrze. Podoba mi si tu”. Aleksandra Sikorska z kolei komentuje mesjanistyczny projekt Ady ADU Karczmarczyk, a Jdrzej Krystek – wystaw „Michael Jackson. On the Wall” w Londynie. Grayna Krzechowicz omawia monograficzn prezentacj Pietera Bruegla Starszego w Wiedniu. W najnowszym „Arteonie take: Kajetan Giziski omawia 9. Midzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice: Hybryda” w toruskiej Wozowni, o trudnej mioci do sztuki pisze Zbigniew Jan Makowski. W serii „Poznaska awangarda” Agnieszka Salamon-Radecka prezentuje sylwetk Stefana Szmaja. Marcin Krajewski z kolei rekomenduje twrczo Dariusza Korola. W listopadowym „Arteonie” ponadto, jak zawsze, felieton Andrzeja Biernackiego, inne recenzje, aktualia i stae rubryki.

Okadka: Jarosaw Modzelewski, „Siewca i niwiarz”, 1989, olej, ptno, 136 180 cm, Zachta, fot. Jerzy Gadykowski, mat. pras. Zachty Narodowej Galerii Sztuki