strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C D G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

\"Two Asias, Two Europes\", Szanghai Duolun Museum of Moder Art, The House, 04.11 do 28.12.2005 r. \"East Wind - West Wind\", Hi-Shanghai Creative Zone, 04.11 do 06.11.2005 r.

Przemysław Jędrowski
Dwie Azje, dwie Europy, jeden Szanghaj
Wystawy „Two Asias, Two Europes” i „East Wind – West Wind” w Szanghaju pokazały współczesną sztukę – ulegając chińskiemu genius loci – jako swoisty paradoks. Jako budowanie granic, które znoszą podziały. Jako sposób na jednoczesne określenie różnic i wydobycie cech wspólnych. Być może dlatego artyści, którzy wyrośli w odmiennie różnych systemach wartości, są względem siebie „kompatybilni” i choć inaczej stawiają akcenty, udowadniają, że mówią jednym językiem. Przychodzących z różnych stron, mimo różnej historycznej pamięci i odmiennej wrażliwości, współczesnych artystów z Azji i Europy spaja łączność z globalną codziennością – polityczny, ekonomiczny i społeczny kontekst ich prac. Wzajemnej asymilacji kultur sprzyjał brak form typowo tradycyjnych, a nawet wyraźnych do nich odniesień. W pracach artystów z Azji trudno było odnaleźć elementy wyrafinowanej, materialnej spuścizny Wschodu, a po stronie europejskiej nie było nawet śladu obrazu na płótnie – artefaktu zachodniej sztuki.

Konrad Kuzyszyn, „Pokłon”, instalacja multimedialna, 2005 r. („Two Asias, Two Europes”). Fot. P. Jędrowski

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym