strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

Obrazy Polskie/Polenbilder 1975-2005. Bernd Schwarzer, Krypta u Pijarów, Kraków

Patrycja Cembrzyńska
Bóg lubi wszystkich malarzy

Źródła neoekspresyjnego malarstwa niemieckiego tkwią głęboko w historii ostatniego pięćdziesięciolecia. Bernd Schwarzer pyta o stan świadomości współczesnego Niemca, o pamięć o hitleryzmie, o mur berliński, w końcu o polityczną rolę dzisiejszych Niemiec. Bliski ideom swego nauczyciela Josepha Beuysa, traktuje sztukę jako terapię, która ludziom uwikłanym w koło historii, pomaga się uwolnić od traumatycznych przeżyć. Jest idealistą. Wierzy w misję artysty i w to, że sztuka może zmieniać świat. „Gott hat alle Maler gern” („Bóg lubi wszystkich malarzy”)z lat 1978-1980 to jeden z pierwszych obrazów, z którymi zostaje skonfrontowany widz na wystawie w krakowskiej Krypcie u Pijarów.
Związany z Düsseldorfem artysta odwiedził w latach 80. Polskę kilkakrotnie. Wówczas w jego pracach zaczęły się pojawiać fotografie Jana Pawła II, Czarna Madonna częstochowska oraz zdjęcia z wieców poparcia dla Solidarności. Częstym motywem prac Schwarzera stała się polska flaga („Polnisches Flaggenbild”, 1975-1976; „Noch ist Polen nicht verloren”, 1985-1988). Z czasem narodziła się cała seria „Obrazów polskich”, których osią jest przeplatająca się historia obu krajów.
Rzeczywistość polityczna i socjokulturowa nowej Europy, będąca głównym tematem sztuki Schwarzera, składa się z obrazów - symboli. Papierowe mapy, banknoty przywiezione z odwiedzanych przez artystę krajów czy twarze polityków wycięte z okładek czasopism – wszystko to, co dla przedstawiciela pop-artu byłoby cywilizacyjnym odrzutem, niemiecki malarz podnosi do rangi świadka historii – pamiątek kształtujących grupową tożsamość.

Bernd Schwarzer, „Obrazy polskie/ Polenbilder 1975-2005”,Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, 17.05.-4.06.2005 r.; Fabryka Trzciny, Warszawa, 18.05.-14.06.2005 r.; Muzeum Diecezjalne w Opolu, 17.06.-12.07.2005 r.

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym