strona główna > patronaty
wybierz miasto:
B C G K L Ł O P S T W KONKURSY
   »

W majowym „Arteonie” okresy błękitny i różowy w twórczości Picassa, będące tematem wystawy odbywającej się w Fondation Beyeler, omawia Karolina Greś. Karolina Staszak przygląda się fotografiom laureatki Nagrody „Arteonu” za rok 2018, Laury Makabresku. Z okazji wystawy „Lee Krasner: Living Colour” w londyńskiej Barbican Art Gallery sylwetkę artystki przybliża Wojciech Delikta. O współczesnej architekturze sakralnej z Jakubem Turbasą, autorem książki „Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów”, rozmawia Ewa Kiedio.

W najnowszym „Arteonie” również: Zofia Jabłonowska-Ratajska pisze o pokazie Katarzyny Józefowicz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto Mueller a środowisko artystyczne Wrocławia” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu recenzuje Agnieszka Salamon-Radecka, a rzeźby Pawła Jacha rekomenduje Tomasz Biłka OP. Zbigniew Jan Mańkowski omawia publikację „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza” autorstwa amerykańskiego malarza Erica Karpelesa. W rubryce „Zaprojektowane” Julia Błaszczyńska opowiada o poznańskim powojennym meblarstwie. Łukasz Murzyn natomiast podsumowuje prace nad projektem „Dogmat! W co wierzą artyści?”, w którym wzięli udział m.in. Iwona Demko, Cecylia Malik i Łukasz Surowiec.

W majowym „Arteonie” także aktualia i inne stałe rubryki.

alien productions, Zwischenraum, Galeria Szyperska, Poznań

Aleksandra Paradowska, Michał Górecki
Zwischenraum
W poznańskiej Galerii Szyperska odbyła się wystawa grupy alien productions, powstałej w 1997 r. Tworzą ją Andrea Sodomka, Martin Breindl, Norbert Math oraz August Black. Pokazem tym Galeria Szyperska kontynuowała prezentację współczesnej sztuki austriackiej – w maju 2004 r. przedstawiono dokumentację działań wiedeńskich akcjonistów. W przeciwieństwie do generacji Nitscha, Mühla, Brusa i Schwarzkoglera, członkowie grupy alien productions, zamiast operowania brutalną ekspresją, budują w swoich pracach intelektualną konstrukcję. Wchodzą w obszary nowych mediów, stosując między innymi intermedia, performance, muzykę elektroniczną, instalację medialną, fotografię i net art. W Poznaniu zaprezentowali wystawę pod wieloznacznym tytułem „Zwischenraum”. Ma on związek zarówno z pojęciem czasu, jak i przestrzeni. Jednak kluczowym wydaje się tutaj słowo „zwischen” (między), które w tym kontekście oznacza nieokreśloną przestrzeń zawartą między dominującymi obszarami.
Takie międzyświaty, w które wpisany jest człowiek, ukazane są za pomocą różnych środków artystycznych zarówno wizualnych, jak i dźwiękowych w pracach „alien city”, „Embedded Systems”, „Schallplatte”, „Diafonia” oraz w zdjęciach z performance.Bardzo rozbudowanym projektem jest, współtworzone przez widza w sieci internetowej, wirtualne miasto alien city (www.alien.mur.at). Jawi się ono jako hybryda, podlegająca ciągłej zmianie i ewolucji. Projekcja wideo, będąca jego wizualizacją, przedstawia typowe widoki rzeczywistych miast z całego świata (w tym także Poznania), zestawione w jeden organizm. Wizje i pokazane miejsca można traktować jak przedłużenie snu. Poszczególne kadry stanowią kompilację ujęć, w które wplecione są obrazy stworzone w pamięci komputera. Dźwięk zaś to ciągły szum, przypominający odgłosy miasta tak powszednie, że aż nieuświadamiane. Wyłaniają się z niego głośniejsze tony, słowa, muzyka. W pewnym momencie animowana postać kobieca wygłasza monolog, na który z czasem nakładają się inne głosy, zakłócające czytelność wypowiedzi.

Artykuł dostępny w wydaniu drukowanym