strona główna > redakcja
Redakcja
Kontakt
Adres redakcji
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
e-mail: arteon@kruszona.pl
tel. 061 8699177

redaktor naczelna

Karolina Staszak
arteon@kruszona.pl

dyrektor artystyczny

Zofia Komorowska
zosia.k@kruszona.pl

sekretarz wydawnictwa

Anna Cebulska
anna.c@kruszona.pl

Redakcja

Wojciech Delikta

Aleksandra Kargul

Paula Milczarczyk

Justyna Żarczyńska

Współpraca

Andrzej Biernacki

Sabina Czajkowska (Londyn)

Adam Dąbrowski (Londyn)

Georgi Gruew

Michał Haake

Zofia Jabłonowska-Ratajska

Aleksandra Kargul

Piotr Kosiewski

Sławomir Marzec

Krystyna Różańska-Gorgolewska

Wydawca

Dom Wydawniczy "Kruszona" Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 104,
60-307 Poznań
poczta@kruszona.pl
www.kruszona.pl